Fysioterapeutisk Undersøgelse med ultralyds scanning

Ultralydsscanning uden ventetid.

I Fys & Sund laver vi ultralydsscanning med henblik på, at højne kvaliteten af vores fysioterapeutiske  undersøgelse og vi har, som på alt anden behandling i Fysioterapien, ingen eller kun kort ventetid på ultralydsscanning.

Ultralydsscanning kan sammen med den gængse fysioterapeutiske undersøgelse være en stor hjælp til, at afgøre diagnosen og omfanget af din skade, så vi har de bedste forudsætninger for at vurdere behandlingsforløb og genoptræning.

En Ultralydsscanning er et redskab, som vi bruger til, at stille den rigtige diagnose hurtigt og effektivt. Som et redskab til at vurdere effekten af dit behandlingsforløb eller behovet for at henvise til en anden form for behandling er ultralyds undersøgelsen også effektiv. Ultralydsscanning har ingen bivirkninger.
Ultralydsscanning er i mange tilfælde den billigste og hurtigste undersøgelse til at forbedre udbyttet af den fysioterapeutiske undersøgelse.

Du kan blive ultralydsscannet, som en del af den normale undersøgelse, som vi laver efter, at din egen læge har henvist dig til fysioterapeutisk undersøgelse og behandling, men du kan også blive scannet uden henvisning. Kontakt fysioterapien hvis du har yderligere spørgsmål.

Vi scanner led og muskler i bevægeapparatet. Scanning af organer, fostre, mv. laves ikke.

Der afsættes 50 min. til en 1. undersøgelse  |  se priser for scanning her