Kære Alle.

Der er kommet et nyt notat fra Sundhedsstyrelsen vedrørende Fysioterapi.

Fys&Sund går fra nødberedskab til beredskab.

Vi kan tilbyde fysioterapi til alle ud fra nedenstående retningslinjer. Læs venligst
I notatet fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at patienter i særlige risikogrupper vil have behov for sundhedsindsatser i sundhedsvæsenet også under COVID-19, og at de ikke skal udelukkes fra dette pga. deres risikosituation alene.

“En kritisk funktion defineres ved i betydelig grad at:

– styrke
– opretholde
– hindre forværring

af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne.
Funktionen kan omfatte undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme.
Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne.
Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at personen får et uopretteligt funktionsevnetab.
Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk’ Der skal altid ske en individuel faglig vurdering, af hvad der er kritisk for den enkelte patient/borger.”
Fys&Sund overholder Sundhedsstyrelsens hygiejneregler. Vi følger hele tiden Regeringens og Sundhedsstyrelsens seneste opdateringer og anbefalinger.

Gældende procedure på klinikken er:

-Du vil blive kontaktet telefonisk af en fysioterapeut inden din aftale på klinikken, med henblik på at afdække behovet for behandling telefon/videokonsultation eller fysisk fremmøde.
-Vi beder dig bekræfte, at du ikke er eller har været syg indenfor de sidste 48 timer. Du vil blive bedt om at spritte dine hænder. Der er ingen adgang til klinikken hverken for patienter eller medarbejdere hvis der er sygdomstegn.
-Der ikke er adgang til klinikken uden forudgående aftale (hverken til behandling, træning eller til køb af behandlings/træningsudstyr).
-Kom til aftalt tid og forlad venligst klinikken igen umiddelbart efter behandling og afregning.
-Undgå at medbringe pårørende.
-Hvis du har en tid til behandling, skal du vente i vores venteværelse eller fællesareal udenfor klinikken, hvor der er taget hensyn til at holde afstand og undgå nærkontakt indtil du bliver kaldt ind.
-Du vil blive kaldt ind af din fysioterapeut.
-Vi har begrænset antallet af patienter på klinikken da fysioterapeuterne møder ind på forskellige dage og træningssalen er lukket for selvtræning. Al holdtræning er indtil videre udsat.
-Der er meget begrænset betjening i receptionen og ingen kontanter.
-Der er mulighed for afregning med dankort eller girokort.

VH. Thomas Hyldgaard Klinikejer Fys&Sund