Hvad er McKenzie behandling til Rygsmerter ved diskusprolaps?

Diskusprolaps eller diskusprotrution – hvad kan der gøres?

Symptomer på diskusprolaps smerter er ofte lændesmerter med udstråling til balle og ben. Det kan være i kun det ene ben, men ses også med symptomer til begge ben. Iskias, hekseskud, lændehold er nogen af de ord der ofte bruges til at beskrive tilstanden. Det første der skal gøres er, at afdække mekanikken i dine smerter fra din discusprolaps. Mckenzie undersøgelses metoden en rigtig god måde, at gøre det klart hvad der op og ned i dine lændesmerter og bensmerter.

Hvor lang tid tager det at blive rask?

Når vi i samarbejdede med dig i Fys&Sund Randers har fundet den rigtig diagnose og fundet den rigtige behandlings retning, forventer vi hurtig symptomlindring. Normalt forventer vi, at du går fra os med ½ så mange smerter som du kom ind med. Nogen gange kan det ikke lade sig gøre, men det er vores mål med den første behandling.
Fortsat bedring afhænger rigtig meget af hvor meget du selv arbejder med den eller de øvelser, vi giver dig. Du kommer ikke fra os uden midler til hvordan selv arbejder videre med dine smerter.

Langt de fleste af vores fysioterapeuter har en Cert.MDT. uddannelse, så du kan roligt bestille en tid hos os, Vi tilstræber, at du kan komme til med det samme, så du hurtigt kan få hjælp til at komme af med dine smerter.

McKenzie undersøgelse og behandling – det faglige.

Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) også kendt som McKenzie Konceptet er udviklet og beskrevet af Robin McKenzie, som er fysioterapeut fra New Zealand. Konceptet har været under kontinuerlig udvikling siden de indledende observationsstudier i 1950´erne.
Konceptet er sammenfattet og beskrevet i følgende bøger: “The lumbar spine” publiceret i 1981,”The Cervical and Thoracic Spine” publiceret i 1990 og senest ” The Human Extremities”, publiceret i 2000.
Diagnostikken i MDT er baseret på specifikke diagnoser ud fra symptomrespons frem for strukturspecifikke diagnoser. Dette i erkendelsen af, at det ikke med non-invasive teknikker er muligt selektivt at teste de enkelte strukturer.
Behandlingsmæssigt fokuseres der specifikt på at forhindre recidiv. Patientaktiverende behandlingsstrategier er højt prioriteret. Patienten udstyres med viden og forståelse for sammenhænge mellem symptomer og belastning.  Der udvikles under testproceduren et individuelt øvelsesprogram med fokus på symptomrespons. I de tilfælde hvor det skønnes nødvendigt, suppleres med manuelle teknikker i form af ledmobilisering og manipulation.

Behandling for rygsmerter mckenzie metoden hos fysioterapeut fys og sund Randers

Ring til mig