Parkinson-hold i Fys & Sund, Randers

For dig, som har fået stillet diagnosen Parkinson, Apoplexi (blodprop/hjerneblødning) eller anden diagnose, der giver dig forskellige funktionsnedsættelser. Træningsprogrammet vil blive tilpasset dig, så du kan være med hele tiden.

Fokusområder på vores Parkinson-hold:

  • Balance- og stabilitetstræning i forhold til Parkinson
  • Generel styrketræning
  • Forbedring af kognitive funktioner
  • Hyggeligt samvær med andre med samme eller lignende funktionsnedsættelser

Du kan altid prøve at være med en time, for at se, om det er noget for dig.

Underviser: Fysioterapeut Allan Knøss

Hvad er Parkinson?

Parkinsons sygdom er måske ikke helt det, vi i daglig tale mener med en sygdom, men måske snarere en samling tilstande, der ligner hinanden. Disse tilstande har det tilfælles, at en række symptomer lige så stille sniger sig ind hos patienten. Det gælder hovedsageligt bevægelsesevnen. Man får problemer med at bevæge sig normalt; alt går langsomt og trægt, og der kan forekomme rystelser i arme eller ben og sommetider smertefulde muskelkramper.

Til at begynde med optræder disse tre forskellige symptomer normalt ikke sammen eller samtidigt, men med tiden kan de komme til at gøre det. Når lægen observerer de tre hovedsymptomer, kan diagnosen stilles. De tre hovedsymptomer er:

  • Langsomme træge bevægelser (hypokinesi)
  • Rysten (tremor)
  • Muskelstivhed (rigiditet)

Indimellem siger lægen, at patienten er blevet ramt af ‘parkinsonisme’ og mener dermed, at man i de første år ikke med sikkerhed kan skelne mellem de forskellige sygdomme, som kan ramme dopaminsystemet.

Sommetider bliver det for patienten sværere at koncentrere sig samtidigt med, at denne har de ‘motoriske’ problemer. Patienten føler sig træt og uoplagt. Vi kalder disse sidstnævnte problemer for ‘kognitive’. Kognition betyder tænkning, og der kan opstå vanskeligheder ved forskellige områder af tænkningen. Patienten kan også blive stadigt mere uinteresseret og simpelthen mangle den naturlige livsglæde. De kognitive problemer er en del af de ‘non-motoriske’ symptomer ved Parkinsons sygdom, hvilket betyder, at det er symptomer, der ikke er relateret til bevægelsesevnen.

Vil du vide mere så læs her.

Parkinson hold i Fys&Sund Randers

Parkinson hold i Fys&Sund Randers