Parkinson hold i Fys & Sund Randers:

For dig som har fået stillet diagnosen parkinson, apoplexi (blodprop/hjerneblødning) eller anden diagnose, giver dig forskellige funktions nedsættelser. Træningsprogrammet vil blive tilpasset dig, så du kan være med hele tiden.

Fokus områder på vores Parkinson hold:

  • Balance og stabilitet træning i forhold til parkinson
  • Generel styrketræning
  • Forbedring af kognitive funktioner
  • Hyggeligt samvær med andre med samme eller ligende funktions nedsættelser.

Du kan altid prøve at være med en time, for at se om det er noget for dig.

Underviser Fysioterapeut Allan Knøss

HVAD ER PARKINSON?

Parkinsons sygdom er måske ikke fuldt ud det, som vi i daglig tale mener med en sygdom, men måske snarere en samling tilstande, som ligner hinanden. Disse tilstande har det til fælles, at en række symptomer lige så stille sniger sig ind hos den, der rammes. Det gælder hovedsageligt bevægelsesevnen. Man får problemer med at bevæge sig normalt, alt går langsomt og trægt og der kan forekomme rystelser i arme eller ben og sommetider smertefulde muskelkramper.

Til at begynde med optræder disse tre forskellige symptomer normalt ikke sammen eller samtidigt, men med tiden kan de komme til at gøre det. Når lægen observerer de tre hovedsymptomer, kan diagnosen stilles. De tre hovedsymptomer er:

  • Langsomme træge bevægelser (hypokinesi)
  • Rysten (tremor)
  • Muskelstivhed (rigiditet)

Indimellem siger lægen, at man er blevet ramt af ‘parkinsonisme’ og mener dermed, at man i de første år ikke med sikkerhed kan skelne mellem de forskellige sygdomme, som kan ramme dopaminsystemet.

Sommetider bliver det sværere at koncentrere sig samtidigt med, at man har de ‘motoriske’ problemer. Man føler sig træt og uoplagt. Vi kalder disse sidstnævnte problemer for ‘kognitive’. Kognition betyder tænkning, og der kan opstå vanskeligheder med forskellige områder af tænkningen. Man kan også blive stadigt mere uinteresseret og mangle den naturlige livsglæde. De kognitive problemer er en del af de ‘non-motoriske’ symptomer ved Parkinsons sygdom, hvilket betyder, at det er symptomer, der ikke er relateret til bevægelsesevnen.

Vil du vide mere så læs her.

Parkinson hold i Fys&Sund Randers

Parkinson hold i Fys&Sund Randers