Patientsamtykkeerklæring for akupunkturbehandling i Fys & Sund, Randers

Ved at svare på formularen, tilkendegiver du hermed, at du er informeret mundtligt og/eller skriftligt om hvilke risici, mulige positive og negative effekter, der kan være ved akupunktur udført af uddannet personale i Fys & Sund. 

Ved at svare på formularen, tilkendegiver du også hermed, at du er informeret mundtligt og/eller skriftligt om hvilke oplysninger, der journalføres, opbevares og til hvilket formål. Der gives endvidere tilladelse til, at oplysningerne må opbevares og anvendes af den pågældende behandler i henhold til valg i formularen. 

Der gøres opmærksom på, at den registrerede har rettigheder, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31. maj 2000, vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. § 31, indsigelse, jf. § 35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. § 37. Endvidere er det til enhver tid muligt at trække sin tilladelse/samtykke tilbage, jf. § 38.

For yderligere oplysninger henvises til www.datatilsynet.dk.

OBS: Fys & Sund hed frem til den 6. oktober 2018 “Fysioterapien”.

Formular til samtykkeerklæring