Patient samtykkeerklæring for Akupunktur behandling i Fys & Sund, Provstegade 3.

Ved at svarer på formularen tilkendegiver du hermed at du, er informeret mundtligt og/eller skriftligt om hvilke risici, mulige positive og negative effekter der kan være ved akupunktur udført af uddannet personale i Fys&Sund. 

Ved at svarer på formularen tilkendegiver du også hermed at du, er informeret mundtligt og/eller skriftligt om hvilke oplysninger, der journalføres og opbevares og til hvilket formål, og giver tilladelse til, at oplysningerne må opbevares og anvendes af den pågældende behandler i henhold til valg i formularen. 

Der gøres opmærksom på, at den registrerede har rettigheder, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31. maj 2000, vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. § 31, indsigelse, jf. § 35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. § 37. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække sin tilladelse/samtykke tilbage, jf. § 38.

For yderligere oplysning henvises til www.datatilsynet.dk.

Fys & Sund hed frem til den 6. oktober 2018 “Fysioterapien”.

Formular til samtykkeerklæring