Patient samtykkeerklæring for behandling i Fys & Sund, Provstegade 3.

Ved at svarer på formularen tilkendegiver du hermed at du, er informeret mundtligt og skriftligt om hvilke oplysninger, der journalføres og opbevares og til hvilket formål, og giver tilladelse til, at oplysningerne må opbevares og anvendes af den pågældende behandler i henhold til valg i formularen. 

Der gøres opmærksom på, at den registrerede har rettigheder, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31. maj 2000, vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. § 31, indsigelse, jf. § 35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. § 37. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække sin tilladelse/samtykke tilbage, jf. § 38.

For yderligere oplysning henvises til www.datatilsynet.dk.

Fys & Sund hed frem til den 6. oktober 2018 “Fysioterapien”.

Formular til samtykkeerklæring