Camilla H. Pedersen

Fysioterapeut, Cert. MDT., GLA:D Instruktør, Skoliose Spec.

camilla.hou.pedersen@fysogsund.dk

Kompetence

  • Fysioterapeut
  • Certificeret McKenzie-terapeut
  • SuperSole
  • GLA:D-instruktør
  • Ultralydsscanning

Præsentation

Mit navn er Camilla Hou Pedersen. Jeg er uddannet fysioterapeut i år 2000 og har arbejdet her på klinikken siden 2002. Jeg har igennem årene taget en del efteruddannelse og har lært mange gode teknikker inden for forskellige trænings – og behandlingskoncepter, som jeg tager i brug i min behandling/træning. Her kan bl.a. nævnes: certificering i MDT (som er et rygbehandlingskoncept), Mulligan, kurser i Idrætsfysioterapi, skulderkurser, bækkenkurser, MET-behandling, dynamisk stabilitet  og senest kursus i Ultralysscanning, som er noget nyt på klinikken.

Jeg ser til daglig mange forskellige problematikker på klinikken og har med årene oparbejdet et sikkert klinisk overblik og en bred erfaring med behandling af diverse diagnoser. Nogle områder har jeg haft særlig kendskab til. Bl.a. har jeg i flere år haft før – og efterfødselshold på klinikken og dermed oparbejdet en god erfaring med behandling/træning af gravide samt efterfødselsproblematikker. Ligeledes fremstiller jeg supersoles, som er en indlægssål, der bliver støbt efter foden. I den forbindelse ser jeg naturligvis mange fod – og knæproblematikker.

Nyeste projekt, der er klar til søsætning, er GLA:D-hold, som er et evidensbaseret uddannelses – træningskoncept inden for knæ – og hofteartrose. Det, man i folkemunde vil kalde slidgigt.

Jeg er glad for mit arbejde og min hverdag på klinikken. Det betyder meget for mig, at du føler dig tryg, når du forlader klinikken – tryg og med en god mavefornemmelse af, at du nok skal få det godt igen. Også med en følelse af, at have fået en forklaringsmodel på dine symptomer. Du skal føle dig forstået og grundigt undersøgt, så jeg herudfra kan lægge en plan og strategi for, hvordan vi i fællesskab kan arbejde hen mod dit mål (at genvinde funktion, reducere smerte, osv.).  Det er vigtigt for mig at finde den vinkel på behandlingen/træningen, der kan øge din forståelse af problematikken, motivere og fastholde dig i at arbejde hen mod det mål, du har sat dig.

Jeg synes til stadighed, at mødet med nye mennesker er interessant, og jeg er altid nysgerrig og interesseret i at finde ind til roden i din problematik og derefter være med til at hjælpe dig godt på vej.