Når du gerne vil træne sammen med andre med skoliose

Hvem kan komme på holdet?

Skolioseholdet i Fys & Sund, Randers arbejder vi med korrektioner af rygsøjlens kurver og rotationer i tre dimensioner. Vi træner ud fra Schroth Best Practice-metoden, som er baseret på den originale Schroth-metode med god evidens. I korrektionstræningen benyttes kiler, der har til formål at korrigere den enkelte kurve mod neutral stilling. Derved skabes bedre mulighed for at træne den nødvendige muskulatur.

Du skal, inden du kan komme på holdet, igennem en undersøgelse hos den specialuddannede fysioterapeut Camilla Hou Pedersen. Læs mere om undersøgelsen og om, hvordan du bestiller tid her. 

Scoliose fysioterapeut behandling i randers