Når du gerne vil træne sammen med andre med Skoliose.

Hvem kan komme på holdet?

skoliose holdet i Fys&Sund Randers arbejder vi med korrektioner af rygsøjlens kurver og rotationer i tre dimensioner. Vi træner ud fra Schroth Best Practice-metoden, som er baseret på den originale Schroth-metode med god evidens. I korrektionstræningen benyttes kiler, der har til formål at korrigere den enkelte kurve mod neutral stilling. Derved skabes bedre mulighed for at træne den nødvendige muskulatur.

Du skal inden du kan komme på holdet igennem en undersøgelse hos Special uddannet fysioterapeut Camilla Hou Pedersen. Læs her mere om undersøgelsen og hvordan du bestiller tid. 

Scoliose fysioterapeut behandling i randers