Specialrehabilitering

Okklusionstræning, på engelsk Blood Flow Restriction (BFR) training, er en træningsform, hvor man delvist afklemmer det arterielle indløb og totalt afklemmer det venøse tilbageløb fra en ekstremitet ved hjælp af en manchet. Okklusionstræning anvendes kun[!] på arme og/eller ben. Formålet er at skabe utilstrækkelig iltforsyning (hypoxi) til den ekstremitet, som man afklemmer. Derved kan der opnås en rigtig god træningseffekt på musklen med en markant lavere belastning på leddet.
Dette kan bruges, når der skal genoptrænes efter for eksempel en skade i knæleddet, hvor du kan kan komme meget hurtigere igang med din genoptræning.

Udstyr og selvtræning

I Fys & Sund har vi professionelt udstyr og har gennemgået en specialuddannelse i brugen af dette udstyr. Du vil selv skulle gennemføre en del af din genoptræning i vores fysioterapeutiske træningscenter, dog ikke før vi er helt sikre på, at du kan bruge udstyret sikkert selv.

Ring til Fys & Sund, Provstegade 3, hvis du er utålmodig for at komme igang med din genoptræning.