Fysioterapeut Undersøgelse med ultralyds scanning

Ultralydsscanning uden ventetid.

I Fys & Sund Randers laver vi ultralydsscanning med henblik på, at højne kvaliteten af vores fysioterapi  undersøgelse. Vi har, som på alt anden behandling i Fys&Sund, ingen eller kun kort ventetid på ultralydsscanning.

Ultralydsscanning kan sammen med den gængse fysioterapi undersøgelse være en stor hjælp til, at afgøre diagnosen og omfanget af din skade. På den måde har de bedste forudsætninger for at vurdere behandlingsforløb og genoptræning.

En Ultralydsscanning er et redskab, som vi bruger til, at stille den rigtige diagnose hurtigt og effektivt. Som et redskab til at vurdere effekten af dit behandlingsforløb eller behovet for at henvise til en anden form for behandling er ultralyds undersøgelsen også effektiv. Ultralydsscanning har ingen bivirkninger.
Ultralydsscanning er i mange tilfælde den billigste og hurtigste undersøgelse til at forbedre udbyttet af  fysioterapi undersøgelse.

Du kan blive ultralydsscannet, som en del af den normale undersøgelse, som vi laver efter, at din egen læge har henvist dig til fysioterapi undersøgelse. Du kan også blive scannet uden henvisning i klinikken i Randers.

Kontakt Fys&Sund hvis du har yderligere spørgsmål.

Vi scanner led og muskler i bevægeapparatet. Scanning af organer, fostre, mv. laves ikke.

Der afsættes 50 min. til en 1. undersøgelse  |  se priser for scanning her