Vederlagsfri fysioterapi i Fys & Sund, Randers

Vederlagsfri/gratis fysioterapi i Randers

I resten af år 2019 er der venteliste på opstart af vederlagsfrie patienter. Kontakt klinikken, for at komme på venteliste og eventuelt få en forklaring på, hvorfor der er venteliste.

Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med kroniske eller uhelbredelige sygdomme. I de fleste tilfælde kan det ikke forventes, at symptomerne kan fjernes eller bedres hurtigt. Til trods for det, mener vi i Fys & Sund, at der skal gøres en indsats for at forbedre eller vedligeholde tilstanden. Målet kan godt være meget langsigtet, men med en stabil indsats fra både patient og terapeut, mener vi, at der på kort sigt kan opnås fornuftige og målbare resultater.

Følgende er altid med i vores overvejelser og dokumentation:

  • Tidlig indsats – især de første tre-seks måneder er vigtige, for at opnå et godt resultat.
  • Lang og kort målsætning i samarbejde med patienten og andre faggrupper.
  • Medbestemmelse i træning og behandling.
  • Stabilitet i træning og behandling fra både patient og behandler.
  • Undersøgelse med henblik at finde redskaber til at måle effekten af behandlingen/træningen.

Hvem kan få vederlagsfri/gratis fysioterapi:

Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til personer med et svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.

Det er altid din egen læge, der skal bedømme, om du er berettiget til at modtage vederlagsfri fysioterapi.

Når din læge har givet dig en henvisning til vederlagsfri fysioterapi, har du frit valg mellem alle privatpraktiserende fysioterapeuter og eventuelt offentlige tilbud.

De 4 hoveddiagnosegrupper er:

  1. Medfødte eller arvelige sygdomme
    Spastisk lammelse (cerebral parese), rygmarvsbrok (spina bifida), infantil hydrocephalus, Tuberøs sklerose. Neurofibromatosis Recklinghausen, Hereditære ataksier og paraplegier (herunder Friedrichs ataksi, Chorea Huntington, Hereditære neuropatier, Muskeldystrofi og andre medfødte eller arvelige muskelsygdomme), Primær dystoni, Andre medfødte eller arvelige sygdomme med motoriske handicapsom fx adreno-leukodystrofi, Spielmeyer-Vogts syndrom, familiær amyloidose, Kongenit hofteluksation, Idiopatisk skoliose med Cobbs vinkel større end 20 grader, Arthrogryposis multipleks congenita, Arvelige bindevævs-sygdomme som fx osteogenesis imperfecta, Marfans syndrom, Ehlers Danlos syndrom, Morquios syndrom, Blødersygdom, Cystisk fibrose, Hæmokromatose, Primært lymfødem

Erhvervede neurologiske sygdomme.
Følger efter hjerne, rygmarvs- og hjernehindebetændelse (encephalitis, myelitis, meningitis), Neurologiske komplikationer til AIDS, Følger efter polio, Følger efter hjerneblødning (apopleksia cerebri inkl. subarachnoidalblødning), Følger efter kredsløbs-sygdomme i hjerne og rygmarv, Følger efter iskæmisk eller anoksisk hjerneskade, Parkinsons sygdom og andre sygdomme i hjernens basale ganglier, Primære og sekundære dystonier, herunder torticollis spasmodica. Dissemineret sklerose og andre demyeliniserende sygdomme, ALS, amyotrofisk lateral sklerose, Myastenia gravis, Mono- og polyneuropatier og pleksopati, Hemi-, tetra- og paraplegi, Hydrocephalus, Syringomyeli, Følger efter hjerne- og rygmarvssvulster

Fysisk handicap som følge af ulykke.
Hemi-, para- eller tetraplegi efter læsion af hjerne eller rygmarv, Større amputationer som følge af ulykke og utilsigtet hændelse på sygehus, Andre varige og omfattende lammelser som følge af ulykke

Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsydomme.
Kronisk leddegigt (rheumatoid artrit), Psoriasisgigt, Morbus Bechterew, Kronisk polyarthritis fx som følge af LED, mb.Sjøgren, mb. Reiter. Sclerodermi

Vederlagsfri fysioterapi nakke

Personlig træning og vejledning i fys og sund